HİZMETLERİMİZ

EL FALI

EL FALI

Elinizdeki belirgin çizginin ne olduğunu tıklayarak kişilik özelliklerinizi ve ilerde sizlerle nelerin karşılaşabileceğini el falı ile öğrenebilirsiz..
El falı, avuçlarımızdaki çizgiler, Hayat çizgisi, Evlilik çizgisi, İş ve kariyer çizgisi, parmak ve tırnaklar karakterlerimizin, hedeflerimizin ve kaderimizin habercisi ve ipuçlarıdır.
El falınıza baktırdığınızda: Bir çok konu hakkında aydınlanmış ve bilgi almış olursunuz ve bunun neticesinde tüm hayallerinizi ve hedeflerinizi daha dolu dizgin yaşayabilirsiniz.. El falının gerçek önemi kaderinizi ve hayatınızın ne anlama geldiğini anlamanıza yardımcıdır.
Eskiden, sol elin ruhsal doğaya (karanlık yönümüze) ve sağ elin de aktif doğaya (aydınlık yönümüze) ait olduğu kabul edilirdi. el falı bakma daha sonra, karanlık ile kötünün yanlış bağdaştırılması sonucu sol el karanlık güçlerle özleştirildi.
Kötü (sinister) sözcüğünün orijinal karşılığı -sol- dur. El ve iskambil falını Batı’da kuşaklar boyu sürdüren çingeneler geleneksel olarak sol eli okurlar. Bunun nedeni belki, sol elin, kişinin ezoterik ya da gizemli yanını temsil etmesi, belki de (kalbe daha yakın) olmasıdır. Siz de el falına bakarak öğrenmek istediklerinizi görebilirsiniz.

HAYAT ÇİZGİNİZ HAKKINDA

Hayat çizgisini kat ederek diğer çizgilere doğru giden çizgiler genellikle uzun seyahatlere yahut büyük değişikliklere işarettir. Fakat hayat çizgisi derin ise bu seyahatleri yapan, insan neticede daima memleketine döner.

Hayat çizgisi elin avuç kısmından dışarıya, üst kısmına kadar taşıyorsa, bu o insanın hayatının son yıllarını yabancı bir memlekette geçireceğine işaret edebilir. Kırık bir hayat çizgisinin kesildiği o noktada ölüm tehlikesi olduğunu gösterir. Hayat çizgisinin üzerindeki muhtelif kısımları, yaşlara göre ayarlayarak bu tehlikenin bir insanın hayatında ne zaman belirebileceğini tahmin etmek mümkündür.

Hayat çizgisi sol elde kırık, fakat sağ elde düzgün ise bu, o insan büyük ve tehlikeli bir hastalığa rağmen sağlığına kavuşacak demektir. Hayat çizgisi her iki elde de kırık ise, bu ölüme işarettir. Hayat çizgisi çok ender bir elde görülmeyebilir. Fakat böyle bir şey müşahede edilirse, yani her iki elde de hayat çizgisi yoksa, bu, Ölümün o insanı her an tehdit ettiğine işarettir.

Bununla beraber, şunu da söylemek gerekir ki, baş parmak kuvvetli, akıl çizgisi gayet net ve bariz ise, gayet zayıf bir hayat çizgisi olan bir insan dahi bütün tehlikelere rağmen, uzun ömürlü olabilir.

Bu bakımdan, bir insanın kaç yasında öleceğini tahmin etmek zordur. Zira kuvvetli bir irade ve kuvvetli bir zeka çoğu kez bir insanı mutlak bir ölümden kurtarabilir. Hayat çizgisinin hemen altında ve ona paralel bir Merih çizgisi varsa, bu o insanın büyük bir hayatiyete ve enerjiye sahip olduğunu gösterir.

AKIL ÇİZGİNİZ HAKKINDA

Avucun hemen ortasından geçen dümdüz ve kuvvetli bir akıl çizgisi daima sağduyuyu ve meslekte, pratik meselelerde başarıyı gösterir.

Akıl çizgisi tıpkı bir tepenin etrafını çeviriyormuş gibi yuvarlak bir şekil alarak avucun öbür tarafına doğru iniyorsa, bellek çok kuvvetli ve hassasiyet aşırı bir şekil almış demektir. Bu tip insanlarda melankoli görülebilir. Bazen bunlar intiharı bile düşünebilirler.

Aksine akıl çizgisi küçük parmağa doğru kıvrılıyorsa, bu öfkeli bir karaktere alamet olabilir, ani bir sinirlenme anında böyle bir insan cinayet bile işleyebilir.

Akıl çizgisi hayat çizgisinden anlıyorsa, bu, bir insanın kendine güveni olduğunu, çabuk karar verdiğini, aceleci olduğunu gösterir. Hayat çizgisiyle akıl çizgisi arasında ne kadar çok mesafe varsa bu, o insanın o derece atılgan olduğunu gösterir.

KALP ÇİZGİNİZ HAKKINDA

Kalp çizgisi duygularınızı, sevme ve sevilme yeteneğinizi aşkınız konusunda yaşayabileceklerinizi gösterir. 
Genellikle güçlü ve derin bir çizgi aşka ve sevgiye olan düşkünlüğünüzü gösterir.

Kalp çizgisi baş çizgisinin üzerinde, orta ve işaret parmaklar arasında başlar ve avucunuzun sonuna kadar gider.

Bu çizgi üzerindeki özel işaretler yaşamınızdaki önemli olayları belirtir. Olayları daha iyi incelemek için bu çizgiyi 3 parçaya ayırmak bize çok yardımcı olacaktır. (1) gençliği (2) olgunluk çağınızı (3) yaşlılığınızı gösterir.

Hemen ortasından geçen dümdüz ve kuvvetli bir akıl çizgisi daima sağduyuyu ve meslekte, pratik meselelerde başarıyı gösterir.